Un crit per l’escola pública

13/03/2017 | Altra mirada | 1 comment

Fa uns mesos l’Escola La Llacuna del Poblenou va posar en pràctica una experiència pedagògica anomenada “La Setmana del Silenci”, a la qual es van implicar tots els membres de la comunitat educativa. El projecte es va divulgar públicament abans d’engegar-se i la setmana va acabar amb una cadena humana desplegada a la Rambla del Poblenou.

Durant cinc dies totes les aules, tots els espais de l’escola, els estudiants i els docents van detenir la seva activitat curricular habitual per participar en una sèrie d’espais de creació, workshops i activitats al voltant del “Silenci“. Per a això el centre, que forma part del programa Escola21, va comptar amb la col·laboració de professionals externs de diverses disciplines artístiques i d’una empresa del barri dedicada a activitats extraescolars, i es va organitzar per aconseguir recursos econòmics, privats i públics per poder finançar-lo.

Aquesta experiència ha començat a suscitar ressons i respostes diverses. Hem vinculat algunes d’aquestes informacions en aquest article, juntament amb d’altres punts de vista, que posen el focus sobre problemàtiques i reptes més generals de l’educació pública.

Més enllà de ser una iniciativa desenvolupada per i per a un projecte educatiu particular, i evidentment diferent al nostre, en el grup de comunicació de l’AMPA Sant Martí creiem que venint d’una institució pública del nostre entorn proper, d’una escola del nostre propi barri, aquesta iniciativa podríem assumir-la com una invitació a reflexionar sobre l’escola i l’educació, sobre la nostra pròpia Escola Sant Martí, sobre la nostra Comunitat Educativa i sobre els diàlegs i la participació possibles entre els qui formem part d’ella.

Informació a les xarxes: pros i contres