L’AMPA es financia a través de les aportacions dels socis i les sòcies i el destí dels fons queda reflectit de forma detallada en aquest apartat de transparència.

Els dubtes que tingueu en aquest sentit poden ser comentants amb l’equip de coordinació de l’AMPA, actualment format per:

Presidenta: Alba Cuevas
Vicepresident: Juan Motta
Tresorera: Sara Mirabete
Secretari: Frederic Guerrero

coordinacio@ampaescolasantmarti.org

Les dades

CURS 2020/ 2021

Ingressos: 15.360,50€

Quota sòcies: 11.340€ / 74%
Cànon extraescolars: 4.020,50€ / 26%

CURS 2020/ 2021

Despeses: 18.573,49€

Treballadora de l’AMPA i vetlladores: 15.174€ / 82%
Assegurances: 1.320€ / 7%
Activitats comissions: 801,17€ / 4%
Altres: 893,14€ / 4%
Donació 6è: 413.43€ / 2%
Beques:149,5€ / 1%

La major part dels ingressos de l’AMPA provenen de les quotes de sòcies de les famílies de l’escola. També són una font d’ingressos les extraescolars, ja que una petita part del cost d’aquestes es destina a l’AMPA (cal tenir en compte que la gestió de les activitats extraescolars és la nostra responsabilitat). D’altra banda, les barres que organitzem en algunes activitats i/o festes ens permeten finançar petites partides de les activitats i projectes que duem a terme (com es tracta d’un ingrés molt petit, no apareix reflexat a les dades).

Com veieu les despeses són més altes que els ingressos, de manera que l’activitat de l’AMPA és deficitària. Quan això succeeix s’utilitzen els fons de l’AMPA per poder afrontar les despeses que es consideren imprescindibles.

Anualment els pressupostos són aprovats a les assemblees, així com també es fa la rendició de comptes del curs executat.