Situació del solar de davant l’Escola

23/10/2020 | Comunicació amb l'Administració | 0 comments

Com potser ja sabreu, l’enderrocament de l’antic transformador del carrer Castella de davant de la nostra escola va ser el resultat de més de vint anys de lluita veïnal per tal d’aconseguir que l’espai tingués els usos a què havia estat destinat des de principis dels anys noranta. Un acord entre les entitats veïnals, la plataforma Transformem i el govern de l’aleshores alcalde Xavier Trias va permetre que el 2017, ja amb el govern canviat, s’enderroqués el transformador de FECSA-Endesa.

En aquell moment, el govern municipal va garantir als veïns i als membres de Transformem que es faria una actuació provisional (finançada per la mateixa companyia) aquell mateix 2017, i que dos anys més tard s’engegaria un procés participatiu per tal que els veïns fessin propostes sobre com hauria de ser la zona verda. Havia de ser al principi del segon mandat de l’actual govern quan es duria a terme l’actuació definitiva per fer de l’actual esplanada una zona verda.

Tanmateix, des d’agost de 2017, i tot i les reiterades propostes i protestes de veïns i de la Plataforma Transformem, no s’ha fet cap actuació sobre l’esplanada, que s’ha anat degradant i utilitzant amb finalitats diferents a les previstes.

L’AMPA juntament amb l’escola, va presentar al Ple Municipal de Districte del març del 2019 la sol·licitud d’intervenció urbanística al solar. Aquesta proposta va ser aplaudida i aprovada per tots els grups municipals, però no es va dur a terme cap intervenció. I precisament ara, en temps de pandèmia, quan necessitem més espais exteriors que mai, trobem a faltar el compliment de les promeses de l’Ajuntament de Barcelona, que ha simplement oblidat l’existència de l’esplanada.

Per això, hem tornat a demanar que es faci una actuació provisional i immediata a l’esplanada per tal de facilitar-ne els usos per part dels veïns i l’escola, i a la vegada un compromís explícit i ferm per endegar el projecte definitiu de la zona verda que els veïns portem vint-i-cinc anys reclamant. L’esplanada és ara mateix un espai que empobreix l’experiència de veïns i escola, en dificulta els usos adequats i evidencia amb la seva estètica, l’abandó a què ha sotmès l’espai l’actual ajuntament.

Aquest prec ha estat acceptat pel govern del districte en el Consell Plenari de Sant Martí celebrat el 13 d’octubre de 2020. El pacte a què s’ha arribat és que l’ajuntament es posarà en contacte amb l’AMPA i la direcció de l’escola per acordar quines són les necessitats que tenim ara mateix. S’espera que l’adequació de l’espai es dugui a terme durant el primer trimestre de 2021.

Esperem, doncs, que aquesta vegada sigui la definitiva i aviat puguem fer realitat la zona verda que tant es mereixen els nostres fills i filles!!!