La teva informació personal és molt important per a nosaltres!

Durant l’any 2018 hi ha hagut canvis normatius importants: un nou Reglament General Europeu de Protecció de dades (RGPD), en vigor a partir del 25 de maig de 2018, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

La forma en què tractem la teva informació no canviarà. El primer i principal motiu pel qual necessitem tractar les teves dades és per al manteniment de la teva relació amb nosaltres com a soci, col·laborador o persona que sol·licita informació sobre les nostres activitats, està legitimat en resultar necessari per a complir les obligacions derivades d’aquesta relació o per donar resposta a aquesta sol·licitud d’informació. Aquest tractament és imprescindible.

Fem servir les teves dades per enviar-te informació sobre les nostres activitats perquè estem convençuts que és una de les millors formes de compartir amb tu tot el que fem des de l’AMPA. Per aquest motiu, t’enviem la informació detallada relativa al tractament de les teves dades personals per part de l’AMPA Escola Sant Martí.

En compliment d’aquesta obligació, t’informem del següent:

 

1. Responsable del tractament

AMPA ESCOLA SANT MARTÍ 
CIF: G-65734329
Adreça: carrer Sant Joan de Malta, 130
08018 Barcelona
Adreça correu electrònic: coordinacio@ampaescolasantmarti.com
Web: https://www.ampaescolasantmarti.org

 

 

2. Com hem obtingut les dades

Les dades de què disposem les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb nosaltres o amb les relacions que mantens en l’actualitat amb la nostra associació, bé per la teva condició de soci/sòcia, per haver participat en alguna de les nostres activitats o per haver sol·licitat que et remetem informació sobre les nostres activitats i iniciatives.

 

 

3. Quines dades personals teves tractem

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes que més endavant us explicarem són les següents:

 1. Dades bàsicament identificatives, necessàries per mantenir la relació amb tu: nom, cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon, adreça postal, dades de domiciliació bancària.
  Amb caràcter general, no necessitem tractar determinades dades teves que són considerades com a categories especials de dades; però si fos necessari per a la gestió habitual de l’activitat et sol·licitarem un consentiment explícit.
 2. En el cas que ens les hagis facilitat voluntàriament o mitjançant autorització durant les relacions mantingudes prèviament amb tu, també podem disposar de les següents dades: professió, imatge i veu.

La base legal per al tractament és el teu consentiment.

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens vas facilitar durant les futures relacions que mantinguis amb nosaltres, incloses les que ens aportis mitjançant una xarxa social.

Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat i ús de la xarxa social, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social, de manera que et recomanem que les llegeixis amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials.

Quan naveguis al nostre lloc web, t’informarem en tot moment dels detalls en la política de cookies així com de la política de privacitat que trobaràs al nostre lloc web.

 

 

4. Per què tractem les teves dades personals? 

La finalitat del tractament del registre d’associats és per a les següents activitats concretes:

 • Administrar el registre d’associats, la gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació, difusió, comunicació i xarxes socials.
 • Enviar informació sobre serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació via SMS, telèfon, correu postal, correu electrònic o missatgeria instantània.
 • Atendre les teves consultes quan contactis amb nosaltres.
 • Convidar-te a activitats, actes i esdeveniments que organitzem.
 • Gestionar la relació amb tu.

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, exercint els teus drets.

 

 

5. A qui es comuniquen les teves dades 

Amb caràcter general i segons la finalitat del tractament, les teves dades seran cedides a organitzacions o persones directament relacionades amb l’AMPA.

El tractament de les teves dades es realitza, amb caràcter general, per prestadors de serveis ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció i d’acord al qual estableix la Decisió (EU) 2016/1250 de la Comissió de 12 de juliol de 2016, atès que Google està adherit a la Decisió de l’escut de la Privacitat en la mesura que tracten dades als EUA.

 

 

6. Durant quant de temps guardarem les teves dades 

Les dades personals proporcionades es conservaran de la següent manera:

 1. Les famílies que finalitzin l’etapa escolar definitivament: es suprimiran les seves dades personals de forma segura.
 2. Les famílies que continuïn l’etapa escolar: es farà la renovació automàtica conservant les dades necessàries per a la seva consideració de soci.

Deixarem de tractar-les un cop revocades les autoritzacions d’ús que ens hagis donat o, si no les has revocat però has deixat de ser soci/sòcia, sempre que les teves dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades.

Això no vol dir que les esborrem immediatament, per això les teves dades només es conservaran per complir amb la normativa i per a la formulació, exercici o defensa dels teus drets.

La sol·licitud d’alta de soci en format paper se suprimirà de forma segura cada dos anys.

 

 

7. Quins són els teus drets 

Aquests són els drets que pots exercir en relació amb les teves dades personals:

Dret d’accés Dret a conèixer quines dades teves estem tractant
Dret de revocació del consentiment Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan ens hagis donat autorització per tractar les teves dades
Dret de rectificació Dret que rectifiquem o complementem les teves dades si aquests són inexactes
Dret d’oposició Dret a oposar-te a aquells tractaments basats en interès legítim
Dret de supressió Dret a que eliminem les teves dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
Dret de limitació Dret que limitem el tractament de les teves dades (en determinats supòsits, expressament previstos a la normativa)
Dret de portabilitat Dret a que et lliurem les teves dades perquè puguis transmetre-les a un altre responsable

 

Per a l’exercici dels teus drets posem a la teva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a l’AMPA Escola Sant Martí al carrer Sant Joan de Malta, 130 08018 Barcelona o per correu electrònic a coordinacio@ampaescolasantmarti.com acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d’exercir-se per correu electrònic haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://seu.apd.cat o per mitjans no electrònics.

 

Darrera actualització: 21 de novembre de 2022