Posicionaments sobre el “bolet” del curs vinent

10/05/2013 | Comunicació, Defensa de l'escola pública, Junta | 0 comments

Manifestacio
Fotografia: Edurne, mare de Maider (P4B)
L’AMPA de l’Escola Sant Marti vol INFORMAR a la comunitat educativa que el Consorci d’Educació ha pres la decisió –comunicada en aquesta cartai–  d’incorporar una línia extra de P3 el proper curs acadèmic. Es tracta d’una decisió presa de manera unilateral, sense cap tipus d’informació ni negociació prèvia i sense cap possibilitat de tornada enrere.
Responsables del Consorci d’Educació han argumentat aquesta decisió dient que la demanda de places de P3 en el districte és molt superior a l’oferta, que l’escola Sant Martí té espai disponible ja que no té complets, encara, tots els cursos i que col•locar la línia extra de P3 és l’opció que menys perjudica la convivència escolar.
No obstant això, l’AMPA de l’Escola Sant Martí vol mostrar el seu rebuig a aquests arguments, i apunta altres CAUSES per aquesta situació:
La falta de places per al proper curs (i anteriors) és coneguda pels responsables del Consorci des de fa anys: els nens que el proper curs entraran en P3 porten (majoritàriament) empadronats en el districte tres anys!!. Temps més que suficient perquè s’hagin pres mesures adequades per resoldre la situació. La creació d’una línia extra de P3 és una solució improvisada, que només pretén tapar temporalment el problema sense buscar solucions de garantia a les seves causes.
  • Encara sabent els problemes de falta de places del districte l’escola Sant Martí es va construir fa menys d’un any!! per albergar dues línies de cada curs.
  • Altres centres del districte no han rebut MAI una línia extra de P3 i en uns altres, els alumnes d’aquesta línia extra acaben la seva educació primària aquest curs o el següent, de manera que la coexistència de línies extres en el mateix centre no es produiria o ho faria durant menys temps. No serà així en l’Escola Sant Martí en la qual els nens de P3 que entrin el proper curs conviuran durant els propers QUATRE cursos acadèmics amb la línia extra que ja existeix en el centre (avui, en Primer de Primària).
  • Els alumnes de l’Escola Sant Martí i les seves famílies han tolerat ja un considerable nombre d’inconvenients relacionats amb la falta de places en el districte: escolarització en barracots durant quatre cursos acadèmics, ubicació fora del barri, falta d’espai en els barracots i UNA LÍNIA extra, actualment en primer. Com a reconeixement a aquestes situacions, els responsables del Consorci havien assegurat, verbalment, a les famílies que el centre no rebria una altra línia extra. Compromís que ara han trencat.
  • La convivència escolar es garanteix oferint una educació pública de qualitat, no posant pegats temporals ni enfrontant als centres i les famílies.
L’escola Sant Martí té els seus espais dissenyats per rebre dues línies per cada curs, de manera que albergar una línia extra de P3 tindrà CONSEQÜÈNCIES NEGATIVES per a aquest curs i, molt especialment, per als futurs:
  • L’Escola té dues zones diferenciades, d’Infantil i de Primària. En cadascuna d’elles, tant els patis com les aules i altres espais estan adaptats a les edats dels alumnes. La creació d’una tercera línia de P3 obligarà a traslladar les dues línies de P5 a l’àrea de Primària, on ni el pati ni altres espais estan adaptats per a infants d’aquesta edat i on conviuran amb infants molt més grans.
  • En el moment en el qual els nens que entrin en P3 el proper curs acadèmic arribin a primer (falten dos cursos!!) conviuran a l’àrea de primària amb una línia extra que en aquest moment estarà cursant sisè de primària. En aquest moment, la falta d’aules per albergar dues línies extres obligarà a prescindir d’espais destinats a música, a anglès o altres especialitats i dificultarà que els alumnes puguin dividir-se en grups per treballar més adequadament determinats continguts. Sens dubte, això anirà en detriment de la qualitat de l’educació que rebran.
  • El tipus d’activitats docents (desdoblament de grups, sortides fora del centre, activitats culturals…) que poden realitzar-se amb tres línies d’un curs no són les mateixes que amb un nombre menor d’alumnes, la qual cosa amenaça la qualitat de l’educació i, a més, dificulta la labor dels docents.
Per tot això, l’AMPA de l’escola Sant Martí vol mostrar:
El seu REBUIG a la mesura presa pel Consorci i, molt especialment, a la forma autoritària i poc respectuosa amb les famílies amb la qual s’ha pres.
El seu SUPORT a tot l’equip docent i no docent de l’escola, el qual sofreix un contínu deteriorament de les seves condicions de treball, i a totes les famílies que constitueixen la comunitat educativa, davant l’atac que sofreix l’escola pública.
La seva SOLIDARITAT amb la preocupació que viuen les famílies amb nens que s’incorporaran en P3 el proper curs acadèmic per la falta de places públiques en el districte. Comprenem que per a aquestes famílies l’opció de crear una línia extra en P3 és preferible a enviar als seus fills a col•legis que no compleixen les seves expectatives o, fins i tot, fora del barri. No obstant això, volem que aquestes famílies siguin adequadament informades sobre les causes i conseqüències d’aquesta decisió del Consorci d’Educació.
La seva BENVINGUDA a TOTES les famílies, sense excepció, que s’incorporin a la nostra escola el proper curs.
AMPA de l’Escola Sant Martí