Organització

L’AMPA de l’Escola Sant Martí som les mares i els pares que voluntàriament volem participar en les activitats educatives del centre. Funcionem a través de comissions i ens reunim una vegada al mes.

La majoria de les qüestions es resolen de manera relaxada i informal. Les relacions de l’AMPA acaben essent d’amistat, de nul·la competitivitat i de respecte.

Òrgans de gestió – Comissions


ÒRGANS DE GESTIÓ DE L’AMPA

Junta Directiva
admoampasm@gmail.com
S’encarrega de la gestió i el control econòmic de les quotes de les famílies, convoca les assemblees, compra material per a l’escola, atorga beques per a activitats extraescolars i/o colònies a famílies necessitades.

Consell Escolar
consellescolar@ampaescolasantmarti.org
És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’Escola. Està format per la direcció, el professorat, un representant de l’Ajuntament i cinc representants de les famílies (un d’ells representant l’AMPA). Trobareu més informació a Consell Escolar-web AMPA i Consell Escolar-web Escola.

 • Alícia Gil García
 • Montserrat López Ibáñez
 • Isabel Pinheiro Días
 • Rosa Solà Maset (representant de l’AMPA)
 • Gemma Riu Herraiz


COMISSIONS PER AL CURS 2018/2019

Ciència i Tecnologia
ciencies@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Jens Grivolla (vocal), Xavi Cobos, Juanjo Fraire, Laura Baldo

 • Treballem conjuntament amb el professorat per ajudar a donar resposta a les necessitats dels infants en el camp científic i tecnològic.
 • Assessorem en la compra i ús dels materials més adequats, tant a l’AMPA com a l’Escola.
 • Ajudem a implementar les necessitats digitals/tecnològiques de l’AMPA.
 • Promovem la implantació del Dia de la Ciència i, en el futur, de la Setmana de la Ciència.

Comunicació
comunicacio@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Sara Mirabete (vocal), Ana María Ramírez, Ester Pellicer, Núria Álvarez

 • Donem a conèixer les diferents informacions de l’AMPA i les seves comissions.
 • Gestionem els canals de comunicació digital de l’AMPA: correu electrònic, web/blog i xarxes socials (Facebook).
 • Informem d’activitats interessants o gratuïtes per a les famílies.
 • Organitzem i coordinem la comunicació interna dins l’entitat.

Defensa de l’Escola Pública
escolapublica@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Ramón Solsona (vocal), Mercè Ortega, Bea Gálvez

 • Informem de les evolucions governamentals en matèria d’escola pública.
 • Fem el seguiment de la creació dels nous instituts que necessita el barri.
 • Exigim qualitat a l’educació pública i supervisem els criteris.

Enllacem (Delegats de Classe)
enllacem@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Andrea Ruiz (vocal)
La figura del pare-mare delegat de classe té com a objectiu servir d’enllaç entre les famílies d’aquesta classe i l’Escola. Cada classe tria els seus delegats i aquesta comissió aglutina tots els delegats de l’Escola, que treballen juntament amb l’AMPA per solucionar tot allò que preocupa les famílies en cada curs.

Escola Inclusiva
inclusiva@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Alejandra Reguero Callejas (vocal), Mónica Carretero

 • Treballem perquè tothom (direcció, professors, AMPA, famílies, EAP…) tingui consciència que som una escola inclusiva i tot el que això implica, donat que la llei obliga a totes les escoles públiques catalanes a ser inclusives i escolaritzar alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).
 • Garantim que l’alumnat amb NEE rebi tot el recolzament i els recursos (humans, logístics i materials) que necessita, a través dels canals interns (Escola, EAP, Consorci d’Educació) i/o canals externs (fundacions, associacions, experts…).

Extraescolars
extraescolars@ampaescolasantmarti.org
Per als Esports d’Equip: esportsdequip@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Sonia Rodríguez (vocal), Cristina Ribera, Ana María Ramírez, vacant (casals), Sandra Obejas (batucada)

 • Fem d’enllaç entre els diferents proveïdors d’activitats extraescolars i l’Escola; per això vetllem per estar informats sobre incidències o canvis en les condicions d’extraescolars que afectin al desenvolupament i a la qualitat dels cursos, i proposem la solució més adequada.
 • Elaborem enquestes de satisfacció d’estudiants i pares, i valorem el funcionament general de les classes.
 • Proposem i valorem la incorporació de noves activitats extraescolars, supervisem convenis amb els nous proveïdors i coordinem el calendari anual.
 • Supervisem el compliment de les condicions dels contractes i el manteniment dels instruments de l’AMPA per a les classes de música.
 • Organitzem els casals de Nadal, Setmana Santa i Estiu; des del curs 2015/2016 també preparem una setmana de colònies per als infants des de 1r fins a 6è un cop acabat el curs escolar.

Família i Educació
familia@ampaescolasantmarti.org
Integrants: — (comissió actualment inactiva per manca de personal)

 • Organitzem xerrades i altres activitats per dotar d’eines i recursos als pares i contribuir positivament a la vida familiar, en el camí de ser una “Escola de Pares”.
 • Treballem en el programa Barcelona+Sostenible (abans Agenda 21) i Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar).
 • Impulsem la mobilitat segura i sostenible dels escolars participant en el projecte de Camins Escolars.
 • Recollim material documental per a la Biblioteca de l’Escola.
 • Organitzem algunes activitats per Sant Jordi: representació teatral i contacontes.

Festes i Tallers
festesitallers@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Sandra Obejas (tabalers), Núria Cabré (capgrossos)
Assessorem als diferents cursos en l’organització de les activitats festives de l’Escola per a totes les famílies fora de l’horari lectiu dels infants: Castanyada, Nadal, etc. Podeu consultar aquí el repartiment, per cursos, de l’organització de les festes. També treballem per integrar l’Escola en les celebracions i activitats culturals del barri: rua de Carnestoltes, etc. Hi ha dues subcomissions:

 • Tabalers: colla de timbalers que participen en les festes de l’Escola i del barri.
 • Capgrossos: encarregats de crear un imaginari a l’Escola i participar en les diferents festes.

Menjador i Lleure
nutricio@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Eva Cortés (vocal), Marta Franquesa, Íria González, Eva Gutiérrez, Gemma Riu

 • Treballem per crear un espai educatiu on els infants estiguin de gust, on adquireixin hàbits d’autonomia, higiene, alimentació saludable i de qualitat, que puguin reposar fent jocs calmats lliures i dirigits, conduïts i supervisats per monitors formats.
 • Treballem per agilitzar, vetllar i enriquir la gestió del servei de menjador i del temps de lleure que nens i nenes passen al migdia a l’Escola. Som l’enllaç entre l’empresa que gestiona el menjador, els monitors, l’Escola i les famílies.

SantmARTistes
santmartistes@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Frederic Guerrero, Juan Motta
Proposem i organitzem tallers i activitats diverses per fer de l’ART un vehicle d’expressió i d’unió entre pares, escola i alumnes.

Sortides
sortides@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Paloma Pérez (vocal), Natàlia Ruiz, Serena Calvanelli, Paola Villamizar
Organitzem sortides (habitualment tres l’any) de pares i fills, normalment en cap de setmana, per fomentar les relacions entre les famílies.

 

Darrera actualització: 7 de desembre de 2018