Organització

L’AMPA de l’Escola Sant Martí som les mares i els pares que voluntàriament volem participar en les activitats educatives del centre. Funcionem a través de comissions i ens reunim una vegada al mes.

La majoria de les qüestions es resolen de manera relaxada i informal. Les relacions de l’AMPA acaben essent d’amistat, de nul·la competitivitat i de respecte.

Òrgans de gestió – Comissions


ÒRGANS DE GESTIÓ DE L’AMPA

Junta Directiva
admoampasm@gmail.com
S’encarrega de la gestió i el control econòmic de les quotes de les famílies, convoca les assemblees, compra material per a l’escola, atorga beques per a activitats extraescolars i/o colònies a famílies necessitades.

 • Presidenta: Carmen María Mañas Rodríguez
 • Vicepresident: Guillem Capellades Puig
 • Tresorera: Judith Vera Balagué – tresoreria@ampaescolasantmarti.org
 • Secretaria: Alba Cuevas

Consell Escolar
consellescolar@ampaescolasantmarti.org
És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’Escola. Està format per la direcció, el professorat, un representant de l’Ajuntament i cinc representants de les famílies (un d’ells representant l’AMPA). Trobareu més informació a Consell Escolar-web AMPA i Consell Escolar-web Escola.

 • Alícia Gil García
 • Eva Gutierrez Badia
 • Ana María Ramírez Moure
 • Rosa Solà Maset (representant de l’AMPA)
 • Núria Guasch Corominas


COMISSIONS PER AL CURS 2019/2020

Biblioteca i Lectura
admoampasm@gmail.com
Integrants: Cristina Hernández (vocal), Corina Martín, Ma. del Mar Martínez, Magalí Serra
Col·laborem amb l’organització i millora del material de la biblioteca de l’Escola i busquem estratègies que ajudin a promoure i a gaudir de la lectura dins o fora de l’aula.

Ciència i Tecnologia
ciencies@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Jens Grivolla (vocal), Xavi Cobos, Marc Pous, Juanjo Fraire, Laura Baldo, Raúl Méndez-Vasquez

 • Treballem conjuntament amb el professorat per ajudar a donar resposta a les necessitats dels infants en el camp científic i tecnològic.
 • Assessorem en la compra i ús dels materials més adequats, tant a l’AMPA com a l’Escola.
 • Ajudem a implementar les necessitats digitals/tecnològiques de l’AMPA.
 • Promovem la implantació del Dia de la Ciència i, en el futur, de la Setmana de la Ciència.

Colònies i Casals 
casals@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Sandra Sábado
Seleccionem, contractem i supervisem els casals per als períodes de vacances escolars, així com les colònies d’estiu.

Comunicació
comunicacio@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Sara Mirabete (vocal), Carles Barbero, Ana María Ramírez, Núria Álvarez

 • Donem a conèixer les diferents informacions de l’AMPA i les seves comissions.
 • Gestionem els canals de comunicació digital de l’AMPA: correu electrònic, web/blog i xarxes socials (Facebook).
 • Informem d’activitats interessants o gratuïtes per a les famílies.
 • Organitzem i coordinem la comunicació interna dins l’entitat.

Defensa de l’Escola Pública
escolapublica@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Susana Hurtado i Denisse La Torre (vocals)

 • Informem de les evolucions governamentals en matèria d’escola pública.
 • Fem el seguiment de la creació dels nous instituts que necessita el barri.
 • Exigim qualitat a l’educació pública i supervisem els criteris.

Enllacem (Delegats de Classe)
enllacem@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Andrea Ruiz (vocal)
La figura del pare-mare delegat de classe té com a objectiu servir d’enllaç entre les famílies d’aquesta classe i l’Escola. Cada classe tria els seus delegats i aquesta comissió aglutina tots els delegats de l’Escola, que treballen juntament amb l’AMPA per solucionar tot allò que preocupa les famílies en cada curs.

Escola de Famílies
familia@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Eva Creus, Oriol Santos, Ariadne Macias, Neus Ruiz, Puri Roca

 • Organitzem xerrades/tallers on donar suport a les famílies per conèixer i entendre millor els infants, augmentant la qualitat de la relació i millora de la nostra intervenció educativa amb els nostres fills i filles.
 • Treballem per obtenir eines per tal d’adquirir o recuperar la confiança en la nostra capacitat per dur a terme la nostra tasca de mare o pare; confiança necessària per tenir la força suficient per exercir-la amb responsabilitat i autonomia.
 • Aportem recursos i noves estratègies d’intervenció educatives, alternatives a les clàssiques, ja que moltes han quedat desfasades o inadequades tant pels canvis socials com per la millora del coneixement psicològic i pedagògic dels darrers temps.

Escola Inclusiva
inclusiva@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Marina Raya (vocal), Alejandra Reguero Callejas

 • Treballem perquè tothom (direcció, professors, AMPA, famílies, EAP…) tingui consciència que som una escola inclusiva i tot el que això implica, donat que la llei obliga a totes les escoles públiques catalanes a ser inclusives i escolaritzar alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).
 • Garantim que l’alumnat amb NEE rebi tot el recolzament i els recursos (humans, logístics i materials) que necessita, a través dels canals interns (Escola, EAP, Consorci d’Educació) i/o canals externs (fundacions, associacions, experts…).

Extraescolars
extraescolars@ampaescolasantmarti.org
Per als Esports d’Equip: esportsdequip@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Cristina Ribera, Ana María Ramírez

 • Fem d’enllaç entre els diferents proveïdors d’activitats extraescolars i l’Escola; per això vetllem per estar informats sobre incidències o canvis en les condicions d’extraescolars que afectin al desenvolupament i a la qualitat dels cursos, i proposem la solució més adequada.
 • Elaborem enquestes de satisfacció d’estudiants i pares, i valorem el funcionament general de les classes.
 • Proposem i valorem la incorporació de noves activitats extraescolars, supervisem convenis amb els nous proveïdors i coordinem el calendari anual.
 • Supervisem el compliment de les condicions dels contractes i el manteniment dels instruments de l’AMPA per a les classes de música.
 • Organitzem els casals de Nadal, Setmana Santa i Estiu; des del curs 2015/2016 també preparem una setmana de colònies per als infants des de 1r fins a 6è un cop acabat el curs escolar.

Festes i Tallers
festesitallers@ampaescolasantmarti.org
Assessorem als diferents cursos en l’organització de les activitats festives de l’Escola per a totes les famílies fora de l’horari lectiu dels infants: Castanyada, Nadal, etc. Podeu consultar aquí el repartiment, per cursos, de l’organització de les festes. També treballem per integrar l’Escola en les celebracions i activitats culturals del barri: rua de Carnestoltes, etc. Dins s’hi inclou:

 • Batucada: colla de timbalers que participen en les festes de l’Escola i del barri. Integrants: Sandra Obejas (vocal)

Menjador i Lleure
nutricio@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Eva Cortés (vocal), Marta Franquesa, Íria González, Eva Gutiérrez, Gemma Riu

 • Treballem per crear un espai educatiu on els infants estiguin de gust, on adquireixin hàbits d’autonomia, higiene, alimentació saludable i de qualitat, que puguin reposar fent jocs calmats lliures i dirigits, conduïts i supervisats per monitors formats.
 • Treballem per agilitzar, vetllar i enriquir la gestió del servei de menjador i del temps de lleure que nens i nenes passen al migdia a l’Escola. Som l’enllaç entre l’empresa que gestiona el menjador, els monitors, l’Escola i les famílies.

Pati
comunicacio@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Héctor Buenaventura, Andrea Ruiz, Berta Sarsaneda, María Ángeles
Treballem per a treure el millor partit dels espais d’esbarjo de l’Escola i per a acostar-los a les necessitats i expectatives de tots els infants.

SantmARTistes
santmartistes@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Frederic Guerrero, Juan Motta
Proposem i organitzem tallers i activitats diverses per fer de l’ART un vehicle d’expressió i d’unió entre famílies, escola i alumnes. També ens encarreguem de crear un imaginari a l’Escola per participar en les diferents festes (capgrossos).

Sortides
sortides@ampaescolasantmarti.org
Integrants: Paloma Pérez (vocal), Paola Villamizar, Natàlia Ruiz, Serena Calvanelli
Organitzem sortides (habitualment tres l’any) de pares i fills, normalment en cap de setmana, per fomentar les relacions entre les famílies.

 

Darrera actualització: 30 d’octubre de 2019