L’AMPA s’encarrega de proposar i gestionar cada curs les activitats extraescolars. Les activitats proposades per a les diferents etapes de desenvolupament pretenen:

Contribuir al desenvolupament de les habilitats socials, intel·lectuals i físiques dels i les alumnes de l’Escola,

Enfortir valors com el treball en equip, el companyerisme, la convivència i la participació.

Afavorir el sentiment de pertinença a l’Escola per part dels infants i de les seves famílies.

OFERTA D’EXTRAESCOLARS

Per consultar totes les activitats, horaris i preus del curs 2022 / 2023 fes click aquí.
Destaquem 2 noves activitats per al curs 2022/ 2023: Gimnàstica Rítmica (de P4 a 3r) impartida pel Club Esportiu Barna i Orquestra (de 2n a 6é) dinamitzada per les famílies de l’Escola Sant Martí.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es duen a terme durant la primera quinzena de juny del curs anterior, excepte per a les famílies de P3, per a les quals s’obrirà la preinscripció durant el mes de setembre per respectar el procés d’adaptació.

Les inscripcions s’han de fer des de l’APP de Fundesplai. La podeu baixar des de Google Play Store (Android) o des d’App Store (iOS).

Si necessites ajuda amb la instal·llació:
https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app

En cas de tenir més demanda que places, es dóna preferència a l’infant que el curs anterior ja hagi fet l’activitat i es procedeix al sorteig entre la resta d’inscripcions.

BEQUES

Hi ha possibilitat de becar les activitats extraescolars. En cas de necessitar-ho no dubteu en escriure a extraescolars@ampaescolasantmarti.org indicant la vostra petició.

Les sol.licituts seran valorades per part de la Junta de l’AMPA amb l’acompanyament de l’escola en cas de que sigui necessari.

PROTOCOL DE RECOLLIDA

La recollida es farà per la porta principal a l’hora estipulada per a cada activitat.

Les monitores i talleristes de cada activitat són les encarregades de lliurar els infants a la mare, el pare o la persona autoritzada.

En el cas excepcional que la persona que vingui a buscar a l’infant no sigui l’autoritzada, s’haurà d’enviar un missatge de WhatsApp al telèfon de Ma. Carme (667 170 320) o un mail a: coord.extraescolarssantmarti@fundesplai.org amb el nom complet de la persona que el vindrà a recollir, la del pare o la mare I els seus DNI.

És obligatori recollir els infants puntualment quan finalitzen les activitats, ja que els monitors/es no es poden fer càrrec dels infants. 3 faltes de puntualitat (10 minuts després de la sortida) seran motiu d’expulsió de l’activitat durant un mes.

En cas que arribin amb 5 minuts o més de retard es portarà als infants a la ludoteca amb el càrrec corresponent.

Durant el lliurament es demana la col·laboració de les famílies perquè deixin espai suficient a la porta per al pas dels infants.

Sobre objectes perduts, cal esperar que s’hagin recollit tots els infants per sol·licitar la búsqueda de l’objecte. També es pot enviar una nota a la tutora comunicant la pèrdua, ja que no sempre es produeix durant les activitats extraescolars.

NORMATIVA

Des de l’AMPA us recordem quines són les normes que regeixen les activitats extraescolars:

1. És indispensable ser família sòcia de l’AMPA i estar al dia del pagament de la quota corresponent per poder fer ús de les activitats. La quota és de 60€ per família i curs. La subscripció es renovarà automàticament cada any fins que l’infant finalitzi el període d’escolarització al Sant Martí. Fundesplai comunicarà via e-mail la conformitat del càrrec a l’inici de cada curs.

2. Les activitats són a porta tancada. Trimestralment es faran portes obertes a moltes de les activitats extraescolars perquè pugueu veure i gaudir de l’evolució dels vostres fills/es.

3. Si voleu parlar amb les persones monitores i/o talleristes cal fer-ho un cop finalitzada l’activitat, no mentre es realitza.

4. Cal fer el pagament dels rebuts de les activitats mitjançant domiciliació bancària. Fundesplai us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. L’impagament per un període de 2 mesos comporta la baixa de l’alumne, que no serà admès en l’activitat i cedirà la seva plaça als infants que estiguin en llista d’espera; abans, però, es farà un preavís.

5. No s’admetrà cap sol·licitud d’inscripció d’aquelles famílies que tinguin rebuts impagats.

6. Les baixes es realitzaran a través de l’app. Cal notificar les baixes amb un mínim de 20 dies d’avançament, enviant un missatge de correu electrònic a coord.extraescolarssantmarti@fundesplai.org amb còpia a extraescolars@ampaescolasantmarti.org on s’indiqui el nom del pare o la mare, nom I cognoms del nen/a, curs, indicació precisa de l’activitat de la qual es dóna de baixa i, si és possible, el motiu.

7. Cal informar immediatament si el/la menor ha contret qualsevol tipus de malaltia infectocontagiosa que pugui repercutir en la salut de la resta de menors.

8. En funció del nombre de preinscripcions podran cancel·lar-se algunes activitats si no s’arriba al nombre mínim d’alumnes. Es contactarà amb les famílies afectades per poder fer els ajustaments corresponents durant els mesos de juliol i setembre.

9. A priori, les activitats que caiguin en dia de lliure disposició, sortides, colònies, vacances, etc. no es recuperaran.

CONTACTE

Per qualsevol dubte, incidència o suggeriment, poseu-vos en contacte amb la Comissió d’Extraescolars: extraescolars@ampaescolasantmarti.org

Així mateix, comptem diàriament amb la presència de la treballadora de l’AMPA (Mari Carmen) que fa funcions de coordinació de les activitats extraescolars. El seu correu és coord.extraescolarssantmarti@fundesplai.org i la podeu trobar a la recepció de l’Escola (entrada principal):

Dilluns a Dijous de 12.30 a 15 h i de 16.15 a 18.15 h
Divendres de 12.30 a 15 h i de 16.15 a 17.30 h