Extraescolars – Informació pràctica

Des de l’AMPA us recordem quines són les normes que, en interès de tots, regeixen les activitats extraescolars:

 • És indispensable ser soci de l’AMPA i estar al dia del pagament de la quota corresponent per poder fer ús de les activitats.
 • Les activitats són a porta tancada. Trimestralment es faran portes obertes a moltes de les activitats extraescolars perquè pugueu veure i gaudir de l’evolució dels vostres fills/es.
 • És obligatori recollir els nens puntualment quan finalitzen les activitats, ja que els monitors/es no es poden fer càrrec dels infants. 3 faltes de puntualitat (10 minuts després de la sortida) en la recollida dels nens de les activitats extraescolars seran motiu d’expulsió de l’activitat durant un mes.
 • Si voleu parlar amb el monitor cal fer-ho un cop finalitzada l’activitat, no mentre es realitza.
 • Cal fer el pagament dels rebuts de les activitats mitjançant domiciliació bancària. Fundesplai us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. L’impagament per un període de 2 mesos comporta la baixa de l’alumne, que no serà admès en l’activitat i cedirà la seva plaça als nens que estiguin en llista d’espera; abans, però, es farà un preavís.
 • No s’admetrà cap sol·licitud d’inscripció d’aquelles famílies que tinguin rebuts impagats.
 • Cal notificar les baixes amb un mínim de 20 dies d’avançament, enviant un missatge de correu electrònic a santmarti@fundesplai.org amb còpia a extraescolars@ampaescolasantmarti.org on s’indiqui el nom del pare o la mare, nom i cognoms del nen/a, curs, indicació precisa de l’activitat de la qual es dóna de baixa i, si és possible, el motiu.
 • Comuniqueu a la Comissió d’Extraescolars qualsevol problema, incidència o suggeriment en relació amb les activitats extraescolars (extraescolars@ampaescolasantmarti.org).
 • Cal informar immediatament si el/la menor ha contret qualsevol tipus de malaltia infectocontagiosa que pugui repercutir en la salut de la resta de menors.
 • Us recordem que, per tal de resoldre qualsevol dubte, comptarem diàriament amb la presència de la Ma. Carmen a la recepció de l’Escola (entrada principal):

Dilluns a dijous    de 12.30 a 15 h i de 16.15 a 18.15 h
Divendres               de 12.30 a 15 h i de 16.15 a 17.30 h

 

PROTOCOL D’ENTREGA I RECOLLIDA DE NENS A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

 • La recollida dels nens, tant de cicle infantil com primària, es farà per la porta principal a l’hora estipulada per a cada activitat.
 • En cas que els pares arribin amb 5 minuts o més de retard es portarà el nen a la ludoteca i els pares es faran càrrec de pagar la quota corresponent.
 • Els monitors de cada activitat són els encarregats de lliurar els nens un a un a cada pare o persona autoritzada.
 • En el cas que la persona que vingui a buscar-los no sigui l’autoritzada, els pares hauran d’enviar un missatge de WhatsApp al telèfon de Ma. Carme (667170320) o un mail a santmarti@fundesplai.org amb el nom complert de la persona que el vindrà a recollir, la del pare o la mare i els seus DNI.
 • Durant el lliurament dels nens es demanarà als pares la seva col·laboració perquè deixin espai suficient a la porta per al pas dels nens.
 • Sobre objectes perduts, cal esperar que s’hagin recollit tots els nens per sol·licitar al monitor corresponent que faci el favor de buscar el que s’ha extraviat. També es pot enviar una nota a la tutora comunicant la pèrdua, ja que no sempre es produeix durant les activitats extraescolars.

 

Darrera actualització: 13 de setembre de 2020