Extraescolars 2017/2018

Les activitats extraescolars ofertes per l’AMPA Sant Martí pretenen:

 • contribuir al desenvolupament de les habilitats socials, intel·lectuals i físiques dels alumnes de l’Escola,
 • enfortir valors com el treball en equip, la companyonia, la convivència i la participació, i
 • afavorir el sentiment de pertinença a l’Escola per part dels estudiants i també de famílies de l’AMPA.

Mitjançant pràctiques adequades a les diferents etapes evolutives es vol garantir la continuïtat de les classes al llarg de les diferents etapes de desenvolupament, i també oferir la major estabilitat i coherència possible en els horaris.

Actualment l’oferta d’activitats extraescolars se centra en les següents àrees:

Art i Ciència i tecnologia
Dansa, Teatre Musical, Batucada
Esport i Esports d’Equip
Idiomes
Música

Podeu consultar aquí  la informació sobre les activitats extraescolars per al curs 2017/2018 de l’Escola Sant Martí:

Extraescolars curs 2017/2018 Sant Martí

Extraescolars Secció Esportiva curs 2017/2018 Sant Martí

CALENDARI FINAL EXTRAS 2017/2018

INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS SANT MARTÍ
Aquest any,  la comissió d’extra-escolars ha incorporat 5 noves opcions per als alumnes de l’escola:

-Ioga
-Capoeira
-Robòtica
-Circ (Fundesplai)
-i Logopèdia

A més les activitats de Teatre Musical i Art han canviat de monitors i programa

Area de Ciència i Tecnologia:

 • Escacs
 • Robòtica en anglès amb Tecnolégoris (Robotix):
  Metodologia d’aprenentatge “4C”:
  CONECTAR: Es presenta una situació que desperta la curiositat i la motivació dels alumnes. Partint del seu coneixement previ i l’exploració identifiquen un problema en el qual trobaren una solució.
  CONSTRUIR: A través de la construcció amb les mans s’impliquen activament en el seu propi aprenentatge. Quan es construeix amb les mans, aquests construeixen coneixement amb la ment.
  CONTEMPLAR: Amb preguntes de reflexió aprofundeixen en la compressió, establint una connexió prèvia i aprenentatge durant la construcció.
  CONTINUAR: Els coneixements i les habilitats adquirides és consolida’n posant-les en pràctica en la propera missió. Continuar desafiant els estudiants per continuar aprenent.
  Mitjançant la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres), els nens i nenes, mentre fan la classe de Robòtica, estan aprenent ANGLÈS d’una manera natural.
  AICLE o CLIL és un corrent de la lingüística aplicada que propugna que, en els contextos escolars, hi hagi un major èxit en l’aprenentatgede les llengües estrangeres a través de matèries en comú com la Robòtica Educativa.
  De la mà del líder mundial LEGO Education, i gràcies a un programa contrastat per l’experiència d’anys a països com Finlàndia, Suècia, EUA,Corea o al Japó, ROBOTIX desenvolupa les habilitats i competències claus pel futur dels nostres fills.

Àrea de Música

Les classes de l’àrea extraescolar de Música les realitza l’Escola de Música Àngels Cases (EMAC).

El programa que l’EMAC ofereix es divideix en tres segments: comença a P3-P4 amb tallers de sensibilització; a P5 els alumnes segueixen aproximant-se al llenguatge musical de manera experimental i lúdica, alhora que experimenten i practiquen amb diferents famílies d’instruments; finalment a partir de 1r poden escollir un d’aquests instruments i començar la seva pràctica al mateix temps que aprenen llenguatge musical. També durant aquesta etapa poden participar en alguna de les agrupacions musicals coordinades per l’EMAC (Big Band, Simfònica, Coral 0 Combos) per experimentar la música: “Entenem que l’aprenentatge de la música va més enllà de l’ensenyament de les destreses pròpies d’un instrument, per això donem importància als valors socials, intel·lectuals i a la concreció d’hàbits que configuren l’educació musical com un procés integral”.

P3 i P4 Tallers de Sensibilització
“Durant els primers anys de vida la música és un mitjà d’expressió i comunicació, i una eina per al desenvolupament de la percepció auditiva i per al desenvolupament de la creativitat i afavoreix el desenvolupament integral cognitiu, emocional, afectiu i físic…”.

Metodologia:
Exploracions mitjançant la veu i la percussió corporal.
Treballar la pulsació.
Reconèixer i executar compassos binaris i terciaris.
Treballar el compàs compost, experimentar amb la improvisació.
Exercitar l’audició estàtica i participativa.
Expressió corporal, tempo, dinàmica, caràcter.
Treballar l’expressió corporal.
Audicions, cançons, danses, exercicis d’educació vocal, etc.

P5 Roda d’Instruments
Aquest curs es divideix en tres trimestres i a cadascun es treballa una família d’instruments: vent (fusta i metall), corda fregada (violí, violoncel i contrabaix) i guitarra. D’aquesta manera els estudiants poden conèixer, experimentar i gaudir tocant un instrument, tenen una noció de les diferents famílies i poden escollir un instrument per tocar durant els anys següents.
Es treballa bàsicament amb la mateixa metodologia que a P3 i P4.
Els instruments utilitzats en classe des de P3 fins a P5 són propietat de l’AMPA.

A partir de 1r: Instrument + Llenguatge Musical

Instrument
Classes individuals i dedicació horària variable, depenent del nivell (1/2 h fins a 1 hora). Es convidarà els alumnes a participar en alguna de les agrupacions de l’EMAC, que actualment compta amb cinc orquestres simfòniques, dues big bands, dos cors i sis combos.

Llenguatge Musical
Grups per nivells, amb una ràtio d’un professor per cada 10 nens. Es treballen continguts concrets del llenguatge musical que permeten evolucionar amb l’instrument: percepció auditiva, lectura rítmica, melòdica i teoria.

Més informació: www.estudicasas.com

Darrera actualització: 28 de gener de 2017