Enllaços d’interès

Aquesta pàgina conté una selecció de webs que us poden ser d’interès sobre:

EducacióSostenibilitatPremsaBarri Poblenou

 

EDUCACIÓ

Ajuntament de Barcelona – Promoció educativa
ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/promocio-educativa
Portal d’accés als projectes de promoció educativa impulsats per l’Ajuntament: suport educatiu a les famílies, audiència pública infantil, camins escolars, patis escolars oberts, pla de barris, etc.

Consorci d’Educació de Barcelona
www.edubcn.cat/ca
Web oficial que conté informació per als diferents agents implicats en l’educació a Barcelona: professorat i PAS, centres i serveis educatius, alumnat i famílies. Per a aquest darrer col·lectiu ofereix dades del procés de preinscripció i matrícula per a les diferents etapes educatives i ensenyaments, proves i títols, tràmits, ajuts, beques i subvencions. Inclou el blog Fem escola a Barcelona (bloc.edubcn.cat) per compartir iniciatives, experiències i opinions educativa diverses.

Família i escola – Junts x l’Educació
familiaiescola.gencat.cat/ca
Web oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb informació sobre l’escolaritat en totes les seves etapes i tipologies. També conté recursos, lectures, recomanacions i consells, articles i enllaços web sobre temes d’educació i creixement en família: valors, tecnologies, hàbits i temps familiar (alimentació, son, salut, joc…).

Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC)
www.fapac.cat
Amb informació de les seves activitats, projectes i iniciatives, campanyes (escoles rurals, per exemple), així com recursos i serveis que ofereixen a les AMPA (assessorament, formació, documentació sobre fiscalitat, assegurances, etc.). A l’apartat Famílies ofereixen recursos i informacions d’interès (cartells, publicacions, vídeos, notícies) dels projectes on participen. Especialment interessants són les Càpsules I-Famílies que elaboren: dossiers temàtics complets que contenen una àmplia explicació per part d’un professional, lectures recomanades, webs d’interès, multimèdia, xerrades i tallers per a cadascun dels temes (alimentació, bullying, cinema contra la violència, jocs i joguines, mort, divorcis, TDAH, estrès, lectura, etc.).

Plataforma Educació Pública Poblenou
www.facebook.com/PlataformaEducacioPoblenou
Pàgina de Facebook per estar al dia de les diferents accions que es porten a terme en defensa d’una educació pública de qualitat i altres informacions d’interès.

Xarxa d’escoles en barracots
escolesenbarracots.blogspot.com.es
Blog amb notícies de les diferents escoles de Barcelona ubicades en barracots.

 

SOSTENIBILITAT

Escoles + Sostenibles
lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles
Projecte d’educació, participació i implicació cívica promogut per l’Ajuntament de Barcelona (abans anomenat Agenda 21 Escolar). Vol implicar els centres educatius (professors, alumnes, monitors, personal no docent i famílies) per construir un món més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat. La seva pàgina web conté materials d’interès (guies d’activitats i més publicacions, videoteca, etc.) sobre biodiversitat, consum, residus, mobilitat, hort i pati, energia, soroll, aigua, participació, alimentació, canvi climàtic i entorn.

Forma part d’un projecte més ampli, Barcelona + Sosteniblelameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca (abans Agenda 21 local), on organitzacions de la ciutat de tots els àmbits (entitats i empreses, escoles, ajuntament i ciutadania) es comprometen per una major sostenibilitat de la ciutat.

Camins escolars
ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars
Projecte educatiu per promoure i facilitar que els nens i les nenes vagin a l’escola a peu i de manera autònoma per contribuir a la mobilitat sostenible. El web de l’Ajuntament de Barcelona n’ofereix informació: objectius, procés de creació, fulls informatius i altres publicacions, etc. Inclou un canal de vídeo i la ubicació de camins en el plànol de la ciutat.

Xarxa Camins Escolars Poblenou
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/xarxa-de-camins-escolars-del-poblenou
Web del Districte de Sant Martí amb breu informació sobre els camins escolars de Poblenou, Vila Olímpica, Parc i Llacuna, Diagonal Mar i Front Marítim.

 

PREMSA

El Diari de l’Educació
diarieducacio.cat
Espai de periodisme amb articles, entrevistes, opinions i altres recursos sobre educació. Elaborat per la Fundació Periodisme Plural, vol ser un punt de trobada per a l’anàlisi, reflexió i intercanvi de tota la comunitat educativa dels territoris de parla catalana.
També ha creat la plataforma El Diario de la Educación eldiariodelaeducacion.com per tractar de l’educació a Espanya i Amèrica Llatina.

El Periódico Educación – Innovación educativa
www.elperiodico.com/es/temas/innovacion-educativa-13373
Notícies publicades al diari El Periódico sobre educació i innovació.

 

BARRI POBLENOU

Arxiu Històric del Poblenou
www.arxiuhistoricpoblenou.cat
Ofereix informació sobre la història del barri (d’elaboració pròpia i també a través d’altres recursos i enllaços d’interès). Conté les activitats que organitzen, així com llibres i vídeos que editen (disponibles a la seu de l’Arxiu). També es pot consultar a text complet la seva revista, Icària, i el contingut del seu arxiu fotogràfic (en procés de digitalització).

Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou
www.elpoblenou.cat
Web amb les notícies d’actualitat i esdeveniments del barri.

Poblenou Urban District
www.poblenouurbandistrict.com
Associació d’empreses del sector creatiu que pretén impulsar l’oferta cultural i comercial del barri i promoure’l com el districte d’art i creativitat. El web conté informació de les diferents activitats programades, espais i directori d’entitats.

 

Darrera actualització: 29 de juny de 2018