Eleccions al Consell Escolar

11/01/2013 | Consell escolar | 0 comments

Com sabeu, totes les escoles estan  seguint el procés de renovació del Consell Escolar de Centre. En el cas del Consell Escolar de l’Escola Sant Martí, les famílies estem convocades a votar 2 dels nostres representants el proper divendres 18 de gener.

A l’apartat dedicat al Consell Escolar d’aquest mateix bloc (hi podeu accedir des de https://ampaescolasantmarti.org/consell-escolar/) podeu consultar la llista de les candidatures presentades, i les presentacions que algunes de les persones candidates han accedir a facilitar-nos per ajudar-nos a decidir el vot.

La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) ha posat en marxa en el seu web un espai monogràfic dedicat al Consell Escolar de Centre, que us recomanem i que podeu consultar des de http://www.fapac.cat/consell-escolar-de-centre.

Hem seleccionat i adaptat algunes de les respostes a preguntes freqüents sobre les eleccions al Consell Escolar que apareixen al web de la FAPAC,  que segurament us resultaran útils.

Preguntes freqüents sobre l’elecció de representants de les famílies al Consell Escolar

  • Què és el procés electoral?

El procés electoral és el període durant el qual es procedeix a la renovació dels membres dels consells escolars dels centres docents, mitjançant la convocatòria d’eleccions.

  • Qui forma part del cens electoral del sector pares d’alumnes?

Tots els pares i les mares o tutors/es d’alumnes que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela, sempre que els fills/filles o pupils/pupil·les estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria d’eleccions.

  • Quants candidats pot votar cada elector?

Cadascú pot votar dos candidats.

  • Qui té dret a votar, del sector de pares i mares d’alumnes?

Poden votar el pare i la mare o tutor o tutora respectiu, llevat que la pàtria potestat de l’alumne/a estigui conferida en exclusiva al pare o a la mare, cas en el qual només aquest o aquesta té dret a vot.

  • És un vot per família o pot fer un vot el pare i un altre la mare?

El cens electoral està format per a cada pare, mare o tutor legal dels alumnes del centre educatiu. Per tant és un vot per persona, o sigui un vot separat per a pare, mare o tutor legal, independentment del nombre de fills que tinguin escolaritzats al centre.

  • Quines són les condicions de vot?

La votació és personal, directa i secreta. El vot no es pot delegar, així com tampoc es reconeix el vot per correu.

  • Què passaria si es produís una vacant abans que finalitzi el seu període de mandat?

La substitució s’ha de produir segons estigui establerta en el Reglament de Règim Intern (RRI) del centre. Però si en el RRI no es preveu, aleshores la vacant serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la vacant, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.

  • Quina durada de mandat tindran els/les representant electes del sector de pares i mares?

Quatre anys. Es renovaran cada dos anys, per meitats.