Consell Escolar

Les escoles publiques de Catalunya han de disposar d’un Consell Escolar de Centre mitjançant el qual tota la comunitat educativa (mestres, personal no docent i famílies) participa en el govern dels centres educatius.

La participació de les famílies en els Consells Escolars de Centre es realitza a través dels seus representants escollits per votació cada quatre anys (4 representants de pares i mares en el cas de l’Escola Sant Martí), i un altre representant de les famílies designat  per l’AMPA. Cada col·lectiu que integra la comunitat escolar juntament amb l’alumnat (és a dir, professorat, personal no docent i famílies) celebra eleccions cada dos anys per renovar la meitat dels seus representants al Consell Escolar de Centre.

El Consell Escolar de Centre es reuneix amb caràcter ordinari almenys una reunió cada trimestre, i de forma extraordinària sempre que els seus membres ho considerin necessari.

El Consell Escolar Municipal de Barcelona és l’òrgan de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona. Formant part de la gestió municipal de Barcelona, existeix també un Consell Escolar en cadascun del deu districtes de la ciutat. Per tant, les famílies d’alumnes de l’Escola Sant Martí són representades al Consell Escolar del Districte de Sant Martí per mitjà d’un representant.

Trobareu la informació actualitzada sobre el Consell Escolar al web de l’Escola:

Consell Escolar – Escola Sant Martí

 

Més informació sobre els Consells Escolars:

 

Darrera actualització: 10 d’octubre de 2018