Calendari acadèmic curs 2012-2013

15/06/2012 | Comunicació | 0 comments

Avui s’ha publicat el calendari escolar per al curs 2012-2013.

Ja podeu anotar a les vostres agendes les dates més importants del proper curs escolar:

  • 12 de setembre del 2012: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil i l’educació primària.
  • Del 22 de desembre del 2012 al 7 de gener del 2013: vacances de Nadal.
  • Del 23 de març a l’1 d’abril del 2013: vacances de Setmana Santa.
  • 21 de juny del 2013: acaben les classes a tots els centres.

Els centres de segon cicle d’educació infantil i primària poden establir quatre dies festius de lliure disposició, que  no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes de cada trimestre. S’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar al servei territorial corresponent.

Excepcionalment el Consorci d’Educació de Barcelona pot autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, amb l’aprovació prèvia del consell escolar del centre.