Assemblea General Ordinària de l’AMPA de l’Escola Sant Martí

13/12/2015 | Uncategorized | 0 comments

Per indicació de la presidenta, us convoco a la pròxima Assemblea General Ordinària de l’AMPA de l’Escola Sant Martí.
Dia: 17 de desembre de 2015 Hora: de 18:00 a 20:00 h. Lloc: Escola Sant Martí-gimnàs
Ordre del dia:
1. Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Informacions per part de la Presidenta.
3. Renovació càrrecs AMPA curs 2016/2017. Petició voluntaris.
4. Votació titularitat compte Escola per material escolar
5. Aprovació tancament del curs 2014-15 i aprovació pressupost 2015-16
6. Informacions procedents de les Comissions.
7. Informacions Consell Escolar.
8. Torn obert de paraula
La Secretària
Susana Palacios
Barcelona, 1 de desembre de 2015
Es prega la màxima assistència. Us recordem que l’AMPA posarà a la disposició de tots els assistents servei de Ludoteca per els petits.
EN CAS DE NO PODER ASSISTIR I DELEGAR LA SEVA ASSISTÈNCIA, COMPLIMENTI I LLIURI AQUESTA PART DE L’ESCRIT A QUI EL REPRESENTI. NOMÉS TINDRÀ VALIDESA LA DELEGACIÓ O PREPRESENTACIÓ DE VOT SIGNADA.